Algemeen

De website www.rumix.be is eigendom van RUMIX bvba, 8020 Ruddervoorde, Torhoutsestraat 190.
Telefoonnummer
: 050 27 63 44 © Rumix bvba


Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retreval system worden opgeslagen.

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, by print, microfilm or any other means.


Internet beleidsverklaring

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Rumix bvba controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Rumix bvba kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.


Info / Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het contactformulier.

[Top]